Avís Legal

El propòsit d’aquest Avís Legal, és informar als usuaris de www.cotraman.com , domiciliada a, C/ Josep Comas Solà, 21 A, (Pol. Ind. Bufalvent) la raó social del Responsable de tractament és GENERAL DE TRANSPORTISTES DE MANRESA, S.C.C.L. (COTRAMAN), de quina és la seva política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que els seus usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

GENERAL DE TRANSPORTISTES DE MANRESA, S.C.C.L. (COTRAMAN) posa en coneixement que disposa de les seves dades de caràcter personal especificades en el corresponent registre d’activitats del tractament de l’empresa denominat Gestió d’Usuaris Web.

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment obtingut del propi titular del tractament en el moment de complimentar el nostre formulari online i acceptar de forma expressa el mateix.

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de la informació amb les exclusives finalitats de poder fer efectiva la sol•licitud d’informació que es realitza a través d’aquesta via.

Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i entitats associades en els quals s’organitzen GENERAL DE TRANSPORTISTES DE MANRESA, S.C.C.L. (COTRAMAN). i no seran cedits a cap tercer excepte en els casos que existeix una obligació legal.

En tot cas, vostè té dret a obtenir la confirmació sobre si a GENERAL DE TRANSPORTISTES DE MANRESA, S.C.C.L. (COTRAMAN), estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol.licitar-ne la supressió quan la informació ja no sigui necessària.

Tots els camps del formulari on-line marcats amb un asterisc són d’obligada complimentació per poder fer efectiva la seva sol.licitud d’informació.

La Web www.cotraman.com ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que correspongui legalment, per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueix el seu tratament automatitzat. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet són imprevisibles i per tant no estan exemptes de possibles intromissions il.legals i indegudes que no serien responsabilitat de GENERAL DE TRANSPORTISTES DE MANRESA, S.C.C.L. (COTRAMAN), ja que ha actuat amb la diligència deguda per protegir les dades conforme determina la llei.

La Web www.cotraman.com farà tot el possible perquè la seva informació estigui sempre actualitzada. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular de les mateixes, d’aquí que si existeix una modificació de les dades, l’usuari de la web els comunicarà al Responsable del Tractament, declinant tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.

La prestació del servei d’aquesta web i les presents condicions d’ús del lloc web es regeixen per la Llei Espanyola. Per qualsevol discrepància en l’execució, interpretació, compliment d’aquestes condicions, les parts es sotmeten als Jutjats i Tribunals competents.

transport de granels solids

Cooperativa General de Transportistes de Manresa, S.C.C.L.

granels sòlids

Feed Safety Assurance GMP 007671

C/ Josep Comas i Solà, 21 A
(Central integrada Mercaderies)
Polígon Industrial Bufalvent
08243 Manresa (Barcelona)

w

+ 34 93 877 24 55
+34 93 877 34 01
cotraman@cotraman.com
administracio@cotraman.com
facturacio@cotraman.com
www.cotraman.com

Valora’ns!